Statystyka klasy VIIIa

Rok szkolny 1988/89


W ciągu całego roku szkolnego 1988/89 klasa VIIIa uczyła się przez 166 dni (co stanowi 59% wszystkich dni w roku szkolnym), uczęszczając na 1023 godziny lekcyjne. Średnia godzin lekcyjnych przypadających na jeden dzień wyniosła 6,2. W ciągu tych 1023 godzin lekcyjnych odbyły się 123 zastępstwa (co stanowi 12% ogólnej liczby godzin lekcyjnych na których klasa uczyła się), zadanych zostało 196 prac domowych (średnio na 1 dzień zadano 1,2 pracy dom.), z tym że w dniu 20 października 1988 roku zadano najwięcej prac domowych (w jednym dniu), bo aż 5. W I półroczu liczba godzin lekcyjnych na planie wynosiła 33, a w II półroczu 32 (lekcje z Przysposobienia Obronnego odbywały się tylko w I półroczu).
W ciągu tych 166 dni nauki odbyło się 26 zadań klasowych, tj. z j. polskiego - 8, z matematyki - 5, z historii i chemii - 3, z WOS-u i fizyki - 2, z j. rosyjskiego, PO i biologii - 1. Odbyło się 37 kartkówek.
Klasa wyjechała na 2 wycieczki: do Ustronia i do Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Była 3 razy w kinie na filmach: "Mikołaj Kopernik" (pol. hist.), "Mucha" (USA sens.), "Potop" cz. I i II (pol. hist.).

IX X XI XII I II III IV V VI
Dni nauki 21 17 21 14 20 12 19 20 21 1
Godziny lekcyjne 134 106 134 85 128 75 113 113 130 5
Średnia godzin / dzień 6,4 6,2 6,4 6,1 6,4 6,2 6,0 5,6 6,2 5,0
Zastępstwa 24 14 11 3 24 10 10 14 12 1
Prace domowe pisemne 34 36 37 20 16 13 18 14 8 0
Max. ilość prac dom. / dzień 3 5 4 3 4 3 3 2 2 0

Klasa zwiedziła zakłady pracy: Fabrykę Łożysk Tocznych "PREMA-MILMET" i Hutę im. E. Cedlera, oraz odwiedziła Technikum Hutniczo-Mechaniczne.
W 40 rocznicę Ruchu Robotniczego klasa uczestniczyła w spotkaniu w Domu Kultury Huty im. E. Cedlera.
W lutym odbyło się spotkanie z psychologiem, na temat wyboru przyszłej szkoły. W marcu klasa zapoznała się z działalnością i funkcjonowaniem Biblioteki Miejskiej przy ul. B. Bieruta w Sosnowcu.

Rodzice jednego ucznia wydali na cele szkolne 4320 starych złotych, czyli 0,43PLN:

Cel Koszt
[stary zł]
Komitet Rodzicielski 1000,00   
PZU 700,00   
Składki klasowe 500,00   
Obowiązkowa prenumereta czasopisma "Kołobok" 480,00   
Obowiązkowy zakup ćwiczeń geograficznych 63,00   
Obowiązkowa opłata za odbicie testu na ksero 100,00   
Zakup zestawu zadań z matematyki 30,00   
Zakup zdjęcia klasowego 500,00   
Składka na wycieczkę klasową 400,00   
Składka na wyjście do kina 160,00   
Składka na wyjście do kina 80,00   
Składka na wyjście do kina 140,00   


Liczba godzin lekcyjnych z poszczególnymi nauczycielami:

Nauczyciel Przedmiot Liczba godzin
Jerzy Kluza Historia, WOS, PO 140
Elżbieta Niewiara J.polski 120
Barbara Skrzydło J.rosyjski, Muzyka 100
Maria Czerwiak J.angielski 90
Krystyna Słota Chemia 70
Teresa Wieczorek Biologia 65
Bogdan Kuliński Matematyka 60
Iwona Puchała ZPT 60
Irena Głowacz Fizyka 55
Iwona Jarża Matematyka 43
Joanna Kilian Geografia 40
Lidia Wysocka W-f 35
Paweł Wiśniewski Pływanie 30
Jolanta Andrzejewska Matematyka 28
Renata Kaleta Plastyka 26
Krystyna Pozor J.polski 14
Grażyna Woźniak Zastępstwa 11
Joanna Pierzchała Zastępstwa 8
Inni Zastępstwa 28