WikiWCDC

Dokumentacja Data Center

COMARCH S.A. Warszawa, marzec 2007

 

Po objęciu funkcji administratora Centrum Danych w COMARCH S.A. otrzymałem zadanie stworzenia dokumentacji całego ośrodka Centrum Danych. Postanowiłem wykorzystać do tego popularną technologię Wiki. Skopiowałem z serwera Wiki wersję instalacyjną tego oprogramowania i zainstalowałem na serwerze z systemem operacyjnym Linux, oprogramowaniem PHP oraz MySQL - wszystko to jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Wiki. Po lewej stronie stworzyłem spis treści, czyli linki do poszczególnych działów dokumentacji - Strona główna, Pomieszczenia, Energia, Klimatyzacja, System gaszenia, Kontrola dostępu, Topologia łącz, Procedury, Inżynierowie, Galeria, Wydarzenia.

Po załadowaniu strony w przeglądarce, pojawia się STRONA GŁÓWNA. Tutaj zamieściłem ogólny opis Centrum Danych, konieczności jak i sposoby monitoringu urządzeń, wymieniłem rodzaje współpracy Centrum Danych z Klientami, wymieniłem projekty, które prowadzą inżynierowie Centrum Danych. W lewym górnym rogu umieściłem logo firmy, które otrzymałem z działu marketingu w postaci obiektu/rysunku *.png. Na STRONIE GŁÓWNEJ zamieściłem także zdjęcie szklanych drzwi z napisem COMARCH DATA CENTER prowadzących do Centrum Danych.

W dziale POMIESZCZENIA umieściłem opis wszystkich czterech pomieszczeń warszawskiego Centrum Danych - w tym celu zorganizowałem od administratora budynku schemat budynku, który zeskanowałem i przy pomocy programu graficznego przygotowałem dla potrzeb WikiWCDC. Z tego schematu budynku otrzymałem także informacje o dokładnej powierzchni każdego z pomieszczeń. Każdemu pomieszczeniu wykonałem zdjęcia i umieściłem w tak tworzonej dokumentacji.

W dziale ENERGIA umieściłem dokumentację powykonawczą firmy, która wykonywała instalację elektryczną w Centrum Danych wraz ze schematami elektrycznymi, wynikami pomiarów stanu izolacji itp. Dokumentację elektryczną musiałem zdobyć z Krakowa, gdyż w oddziale warszawskim takowej nie było. W dziale tym umieściłem także dokumentację do agregatu prądotwórczego, którą musiałem zdobyć od firmy, która serwisuje to urządzenie, gdyż w firmie takowej nie było.

W dziale KLIMATYZACJA umieściłem opis systemu klimatyzacji zainstalowanego w Centrum Danych, wraz z parametrami technicznymi urządzeń oraz instrukcją obsługi klimatyzatorów, którą musiałem zdobyć od producenta urządzeń, gdyż firma, która wykonała system klimatyzacji dostarczyła dokumentację do innego modelu klimatyzatorów.

W dziale KONTROLA DOSTĘPU opisałem dokładnie wszystkie sposoby, na które Centrum Danych jest chronione, poczynając od pracowników ochrony budynku, poprzez system kamer z magnetowidem rejestrującym obraz, system alarmowy, drzwi antywłamaniowe, czytnik geometrii dłoni, a kończąc na sejfach. Na potrzeby tego działu dokumentacji wykonałem szereg zdjęć, nawet pracownikowi ochrony przy recepcji.

Dział TOPOLOGIA ŁĄCZ pozostawiłem do opisania koledze zajmującemu się sieciami.

W dziale PROCEDURY umieściłem wszystkie spisane procedury postępowania w sytuacjach codziennych jak i awaryjnych w Centrum Danych.

W dziale INŻYNIEROWIE wymieniłem każdego pracownika warszawskiego Centrum Danych - obu podcentrów odpowiedzialności, wykonałem zdjęcia kolegom i umieściłem na stronie WikiWCDC.

Wszelkie zdjęcia dotyczące Centrum Danych umieściłem grupując je w tematy w dziale GALERIA.

W ostatnim dziale WYDARZENIA zamieściłem wszystkie istotne wydarzenia w historii warszawskiego Centrum Danych - wszelkie podpisane umowy z podwykonawcami, protokoły odbioru robót, przekazania sprzętu, itp. Wcześniej musiałem je zgromadzić poszukując ich w wielu miejscach - niestety tych dokumentów z okresu budowy warszawskiego Centrum Danych nie udało się odnaleźć nawet w archiwum w siedzibie firmy w Krakowie. Odkąd otrzymałem tę dodatkową funkcję poprawiłem wiele rzeczy, które znalazły miejsce w WYDARZENIACH np. zorganizowałem malowanie korytarza Centrum Danych o co podczas rozbudowy w roku 2006 nie zadbano, zorganizowałem zakup regałów do laboratorium, aby po pomieszczeniu tym można było się przemieszczać, zamówiłem, i umieściłem półkę w sejfie, w którym panował "twórczy nieład", zorganizowałem przewody VGA do każdego z rzędów szaf rakowalnych, gdyż wcześniej był jeden długi przewód rozciągany po serwerowni do tego serwera, który akurat wymagał ingerencji z konsoli, osłoniłem przewody poprowadzone podczas rozbudowy bezpośrednio z sufitu do jednej z szaf, umieściłem w antyramie kolorową instrukcję obsługi centralki systemu gaszenia na ścianie, obok centralki, gdyż podczas rozbudowy nikt nie wiedział jak ją obsługiwać, zorganizowałem wymianę kilku sztuk ogniw o podwyższonej rezystancji w zasilaczach bezprzerwowych UPS, uzupełniłem paliwo w agregacie prądotwórczym, zorganizowałem uzupełnienie ubytku środka gaszącego w jednej z butli systemu gaszenia, aby systemy te były sprawne w 100% - aby w sytuacjach krytycznych móc zapewnić ciągłość działania projektom.

  
Szczegółowe informacje na temat sposobu tworzenia stron WWW z wykorzystaniem technologii WIKI znajdują się np. pod adresem www.mediawiki.org.