AGH - SprawozdaniaTeoria sterowania
Obserwator Luenbergera pełnego rzędu

Modelowanie systemów dynamicznych
Analiza liniowych, dyskretnych systemów sterowania

Elektronika
Dual in-out port 8255 (model do ćwiczeń)

Systemy pomiarowe i pomiary przemysłowe
Identyfikacja obiektu oscylacyjnego tłumionego - belka

Robotyka
Obróbka dĽwięku - splot

Identyfikacja procesów technologicznych
Identyfikacja obiektów inercyjnych n-tego rzędu

Systemy automatyki
Podsumowanie zagadnień automatyki - 6 zadań

Informatyka
Operacje na macierzach

Rysunek Techniczny
Ćwiczenia

Zautomatyzowane systemy wytwarzania
Funkcje zaworów w układzie kolumny destylacyjnej z wypark±