Egzamin z matematyki

20 września 1998

Część I - test.

 

Zadanie 1 (3pkt).

Mamy 2 kg kwasu solnego o stężeniu 20%. Ile kg wody należy dolać, aby otrzymać kwas o stężeniu 15% ?

 

Zadanie 2 (3pkt).

Wyznacz dziedzinę funkcji

 

Zadanie 3 (3pkt).

Znajdź wartość wyrażenia 272/3.

 

Zadanie 4 (4pkt).

Znajdź odległość pomiędzy prostą L o równaniu x=k, a punktem C o współrzędnych (a,b).

 

Zadanie 5 (4pkt).

Znajdź trójmian kwadratowy W, którego pierwiastkami są x1=1, x2=2, taki że W(0)=2.

 

 

Zadanie 6 (4pkt).

Rozwiąż nierówność

 

Zadanie 7 (4pkt).

Dany jest ciąg arytmetyczny o wyrazie ogólnym an ,taki, że a1=2 i a5=8. Znajdź wyraz a3.

 

Zadanie 8 (5pkt).

Dla jakich wartości parametrów a funkcja g : R->R zadana wzorem

 

Jest ciągła w zbiorze liczb rzeczywistych.

 

Zadanie 9 (5pkt).

Podaj równanie symetralnej odcinka o końcach A(1,1) i B(2,2).

 

Zadanie 10 (5pkt).

Rozwiąż nierówność