Egzamin z matematyki

23 czerwca 1998

Część I - test.

 

Zadanie 1 (3pkt).

Promień kuli zwiększono 3-krotnie. Ile razy zwiększyła się jej objętość ?

 

Zadanie 2 (3pkt).

Rozwiąż nierówność

 

Zadanie 3 (3pkt).

Cenę v pewnego produktu zwiększono o 1/3 v, a następnie tę nową cenę zmniejszono o 25%. Ile wynosi cena tego produktu po obu zmianach ?

 

Zadanie 4 (4pkt).

Oblicz bez użycia kalkulatora wartość wyrażenia

 

Zadanie 5 (4pkt).

Dla jakiej wartości parametru k wielomian

jest podzielny przez dwumian x-1 ?

 

 

Zadanie 6 (4pkt).

Pole koła opisanego na kwadracie wynosi π. Oblicz pole koła wpisanego w ten kwadrat.

 

Zadanie 7 (4pkt).

Napisz równanie prostej stycznej do wykresu funkcji  y = 2x – x2 , która jest równoległa do osi Ox.

 

Zadanie 8 (5pkt).

Rozwiąż równanie

 

Zadanie 9 (5pkt).

Uzasadnij , że okręgi

 

 

są zewnętrznie styczne.

 

Zadanie 10 (5pkt).

Wyznacz x, dla którego ciąg

jest ciągiem arytmetycznym.