Stanisław Górny

Małopolska wioska w moim obiektywieStanisław Górny - wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Wadowice, na Pogórzu Wielickim (położona na wysokości 280-350 m n.p.m.), przy drodze lokalnej Kalwaria Zebrzydowska - Stanisław - Wadowice na północ od Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego. Jest jedną z dwóch wsi o tej samej nazwie różniącej się przymiotnikiem.

Stanisław Górny, zwany też Szlacheckim, jako wieś śląska, istnieje od pocz. XIV w. W 1448 r. książę zatorski Wacław potwierdził sprzedaż tej wsi przez Gothardta z Brzezinki, Mikołajowi z Benczyna h. Radwan; później Stanisław Górny należał do Paszkowskich, w XVIII w. do Czartoryskich z Kalwarii, a w XIX w. do Brandysów.

Według stanu na rok 2021, wieś Stanisław Górny ma 1158 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 1998-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 30,1%. Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 103 i jest nieznacznie mniejszy od współczynnika feminizacji dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski. 61,3% mieszkańców wsi Stanisław Górny jest w wieku produkcyjnym, 23,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we wsi Stanisław Górny 63,1 osób w wieku nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc nieznacznie mniejszy od wkaźnika dla województwa małopolskiego oraz mniejszy od wskażnika obciążenia demograficznego dla całej Polski. Miejscowość zamieszkuje 3,1% mieszkańców gminy.
Według danych archiwalnych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 roku we wsi Stanisław Górny było 293 gospodarstwa domowe. Wśród nich dominowały gospodarstwa zamieszkałe przez pięć lub więcej osób - takich gospodarstw było 86.

Źródło:
1. pl.wikipedia.org
2. polskawliczbach.pl