Sosnowiec

Dzielnica Kazimierz Górniczy w moim obiektywieKazimierz Górniczy - miejscowość znana początkowo jako kolonia, choć istnieje prawdopodobieństwo, iż w wieku XV istniała tu osada, którą dokumenty z 1537 roku określają jako "pustą wioskę" Kozmiez (niezamieszkałą), czyli prawdopodobnie Koźmierz. Przez długie lata była przysiółkiem Porąbki i razem z nią wchodziła w skład klucza sławkowskiego posiadłości biskupów krakowskich. Nabrała większego znaczenia jako osada górnicza w roku 1874, kiedy zaczęto tu eksploatować węgiel (w latach 1879-1883 zbudowano tu szyby głębinowe) i Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych założyło tu kopalnię "Kazimierz" (w 1938r. połączono ją z kopalnią "Juliusz"). W roku 1940 kolonie i przysiółki porąbczańskie: Kazimierz, Czarne Morze i Szmejka utworzyły nową gminę Kazimierz. W roku 1956 uzyskała ona status osiedla, a w roku 1967, po dołączeniu byłych osad Niemce i Ostrowy, Kazimierz Górniczy uzyskał prawa miejskie, które jednak utracił już w roku 1975, kiedy został włączony do Sosnowca jako dzielnica.

Źródło:
1. Jan Przemsza-Zieliński "Sosnowiec znany i... nieznany" (1992), Sowa-Press, Ekspres Zagłębiowski
2. Marian Kantor-Mirski "Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy" (1931-32)Zdjęcia w trakcie przygotowania