Sosnowiec

Dzielnica Juliusz w moim obiektywieJuliusz - kolonia leżąca na terenie dawnego przysiółka Porąbki, który jednak rozwinął się dopiero w latach 1902-1914 roku, kiedy Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych (posiadające już kopalnię Kazimierz) otwarło nową kopalnię Juliusz (eksploatowaną dopiero od 1914 roku) o dwóch szybach wydobywczych. Wkrótce kopalnie Kazimierz i Juliusz połączono w 1938 roku. Wytworzyła się jednak osobna kolonia Juliusz, którą od Porąbki dzieli koryto Bobrka. Z czasem kolonia związała się administracyjnie z Kazimierzem, weszła w jego skład jako miasta, ale w roku 1975 została wraz z Kazimierzem Górniczym przyłączona do Sosnowca. Obecnie Julliusz należy do dzielnicy Porąbka.

Źródło:
1. Jan Przemsza-Zieliński "Sosnowiec znany i... nieznany" (1992), Sowa-Press, Ekspres ZagłębiowskiZdjęcia w trakcie przygotowania