Sosnowiec

Dzielnica Jęzor w moim obiektywieJęzor - według legendy osada powstała po wojnach napoleońskich, które zniszczyły przysiółek należący do wsi Niwki, usytuowany wokół młyna Mateusza Sośnierza zwanego także Jęzorem (młyn istniał już w 1590r. a jego ruiny widoczne były jeszcze w roku 1867). Po zniszczeniu przysiółka mieszkańcy przenieśli się na przeciwny brzeg rzeki u ujścia Białej Przemszy do Przemszy i założyli nową osadę zwaną także Jęzorem. Po 1945 roku na terenie Jęzora uruchomiono kilka płytkich kopalń upadowych węgla kamiennego (Jęzor II, IV, V i VI) i jedną odkrywkową (Jęzor V). Podlegały one zarządowi jaworznickiej kopalni Komuna Paryska. W latach 70. kopalnie te przestały istnieć.
Osiedle mieszkaniowe w Jęzorze usytuowane jest na obszarze między ulicą Orląt Lwowskich, a krajową drogą szybkiego ruchu nr 1. Przeważa w nim niska zabudowa, złożona z domów jednorodzinnych. Na terenie Jęzora znajduje się Centrum Handlowe Designer Outlet Sosnowiec. Znaczną część powierzchni Jęzora zajmują obszary leśne.
W przeszłości Jęzor należał do Jaworzna, dopiero w 1953 roku dzielnicę włączono w obręb Sosnowca wraz z Niwką, Dańdówką, Borem i Bobrkiem. Od tego czasu wchodzi on w skład południowych dzielnic miasta.

Źródło:
1. Jan Przemsza-Zieliński "Sosnowiec znany i... nieznany" (1992), Sowa-Press, Ekspres Zagłębiowski
2. Marian Kantor-Mirski "Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy" (1931-32)Zdjęcia w trakcie przygotowania