Sosnowiec

Dzielnica Bór w moim obiektywieBór (także Porębski lub Pustkowie Bór) - mała wioska, stary, leśny przysiółek Niwki, wcześniej przysiółek Porąbki. Na południowy wschód od Niwki, położony między Białą Przemszą a potokiem Bobrek. Wzmiankowany w protokołach wizytacyjnych z 1611 roku (Porębski, jako Bor de nova radice, czyli nowo założona wieś na surowym korzeniu. Tworzyło ją kilka odległych od siebie gospodarstw położonych za lasem na południowy zachód od Porąbki, nad Białą Przemszą. W wieku XVIII i w początkach XIX mieszkańcy przysiółka trudnili się rybołóstwem; później spośród nich rekrutowano przewoźników oraz tragarzy na galary, którymi Przemszą spławiano do Wisły towary przemysłowe i węgiel. Przed rokiem 1914 istniał tu kordon graniczny (strażnica) przy biegnącej nurtem Białej Przemszy granicy rosyjsko-austriackiej. W 1915 roku, pomimo długoletniej przynależności do Porąbki, Bór został wcielony przez okupantów do nowo utworzonej gminy Niwka. Razem z nią został włączony do Sosnowca w roku 1953. Obecnie Bór należy do dzielnicy Niwka.

Źródło:
1. Jan Przemsza-Zieliński "Sosnowiec znany i... nieznany" (1992), Sowa-Press, Ekspres Zagłębiowski
2. "Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje" (2016) ISBN 978-83-944689-2-7Zdjęcia w trakcie przygotowania