Szkoła Podstawowa

1981 - 1989Jak każdy, kto osiąga wiek 7 lat postanowiłem się kształcić - na początek w Szkole Podstawowej nr 41 w Sosnowcu, gdyż miałem do niej zaledwie 5 minut drogi pieszo. Przydzielono mnie do klasy A. W pierwszej klasie przedmiotów nie ma wiele, więc na koniec otrzymałem świadectwo z jedną ogólną oceną bardzo dobrą. Od początku wychowawczyni organizowała szereg zabaw klasowych, na które przebierałem się za Sindbada, Muszkietera Portosa lub inne postacie. Z przedmiotów szczególnie polubiłem matematykę, której nauczali mnie kolejno Jadwiga Kunowska, Iwona Jarża, oraz Bogdan Kuliński. Ciekawie opowiadał historię Jerzy Kluza, który uczył też reagowania na ewentualny wybuch bomby atomowej(...). Na lekcjach geografii Joanna Kilian z trudem, ale jednak przekonała mnie, iż Niebieska Planeta nie jest płaska, a Słońce jest nieruchome. Od IV klasy zacząłem uczyć się języka angielskiego, a od V - rosyjskiego. Również w IV klasie utworzyliśmy z kolegami z klasy drużynę piłkarską o nazwie MKS Victoria. Rozgrywaliśmy regularne mecze z uczniami z innych klas - zarówno młodszych jak i starszych.

W ostatniej ósmej klasie w ramach zajęć praktyczno-technicznych stworzyliśmy ogródek szkolny, gdzie można było sprawdzić się jako przyszły właściciel gospodarstwa rolnego lub tylko sadu. Na matematyce jako pierwszy i w wyznaczonym czasie przedstawiłem dowód twierdzenia Pitagorasa o trójkącie prostokątnym. Pod koniec VIII klasy odbył się pierwszy "poważny" bal - komers. Dlatego też wcześniej zapisałem się na kurs tańca. Miałem dobre wyniki w biegu na 60 metrów, oraz ogólnie dobre oceny ze sprawności fizycznej. Nauczycielem wychowania fizycznego był przez prawie całe 8 lat Roman Hartel. Higienistka dbała o moje zdrowie i prawidłowy rozwój. W ostatnich latach brałem udział w olimpiadzie wiedzy szkół podstawowych z języka rosyjskiego oraz z chemii. W ósmej klasie dużo obserwowałem, z czego powstała całoroczna statystyka szkolna, która wskazuje m.in, iż ilość dni, w których klasa VIIIa uczyła się stanowi 59% wszystkich dni w roku szkolnym, odbyło się 26 klasówek i 37 kartkówek, oraz iż jeden uczeń wydał w ciągu roku szkolnego 0,43zł.

Ponieważ uczyłem się pilnie, szkołę tę ukończyłem otrzymując świadectwo z czerwonym paskiem, czyli z wyróżnieniem, oraz dodatkowo dyplom za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Na pamiątkę poprosiłem wszystkich kolegów i koleżanki z klasy oraz pedagogów, aby złożyli swe podpisy na tej samej karcie. W okresie nauki w Szkole Podstawowej otrzymałem kilka nagród książkowych.

Na zdjęciu od góry od lewej: Asia Roszczyk, Iwona Łuszcz, Basia Goner, Mirek Dąbrowski, Krzysiek Kosmala, Darek Padarz, Piotrek Czech, Mariusz Borek, Adrian Woźniak, Marcin Płonka, Wojtek Sitarz, Marek Stobiński, Remik Kawka, Przemek Urgacz, Barbara Skrzydło, Maciek Bułanowski, Artur Pacut, Robert Siwek, Monika Parandowska, Agnieszka Rzepecka, Asia Ptaszyńska, Gosia Tomecka, Gosia Giemborek, Agata Stępińska, Aneta Gil, Agnieszka Zarek, Agnieszka Śladowska, Gosia Krawczyk, Asia Magiera, Daniel Szczerba, Maciek Frączek, Rafał Skóbel, Rafał Sikora, Tomek Przybylski, Piotrek Polikowski, Bartek Raczkowski, Grzesiek Śladowski, Sebastian Grząba.