Matura z matematyki

 

Technikum Elektroniczne w Sosnowcu

 

maj 1994

 

 

 

1. Rozwiąż równanie:   

 

 

2.  Prosta przechodząca przez punkt P(2,3) tworzy z dodatnimi osiami układu współrzędnych trójkąt. Wskaż równanie tej prostej tak, aby pole trójkąta było najmniejsze.

 

 

3. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym długość krawędzi bocznej wynosi b, a kąt nachylenia tej krawędzi do płaszczyzny podstawy wynosi α. Oblicz objętość ostrosłupa oraz pole powierzchni bocznej.

 

 

4. Zadanie z prawdopodobieństwa.

 

5. Zadanie na ocenę celującą. Udowodnij, że jeśli x + y = 1, to